Ƙarfin samarwa

KASUWANCI

MATAKIYAR TUBE Laser YANKAN NASHI

ROBOT WELDING MASHIN

3D LASER YANKAN NASHI

CNC BENDING MASHI